Giới thiệu

Được hình thành và phát triển từ năm 1994, Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Sannam (Sannam Công nghiệp) là một trong những công ty thành viên trực thuộc Công ty Sannam mẹ (Sannam hoặc Sannam group), đang tiếp nối truyền thống và kinh nghiệm hơn 20 năm của Sannam trong lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế.

Tin tức và Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

phnoe
(04)-3 8374486 (04)-3 8374487
091 255 4 061


email:hienhoangsn@gmail.com